Samtykkeerklæring

 

Ved at underskrive denne erklæring giver jeg samtykke til, at Rud Fotografi, CVR: 29495750 (herefter ”selskabet”) behandler følgende personoplysninger om mig når jeg har købt fotografering hos selskabet, som jeg ønsker selskabet skal behandle og opbevare for mig i relation til genskabelse af billederne.

Hent erklæring

Ved at underskrive denne erklæring giver jeg samtykke til, at Rud Fotografi, CVR: 29495750 (herefter ”selskabet”) behandler følgende personoplysninger om mig når jeg har købt fotografering hos selskabet, som jeg ønsker selskabet skal behandle og opbevare for mig i relation til genskabelse af billederne:

  • Firma/Mit navn
  • Telefon/mobilnummer
  • e-mailadresse
  • Billeder taget i forbindelse med min ordre hos selskabet.

Jeg kan til enhver tid rette kontakt til selskabet med anmodning om indsigt i de personoplysninger selskabet har om mig, gøre indsigelse mod behandlingen, kræve berigtigelse, sletning eller blokering af personoplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen.

Jeg bekræfter ved min underskrift på denne erklæring, at jeg:

• Er indforstået med, at selskabet behandler de nævnte personoplysninger om mig.
• At personoplysningerne ikke videregives til tredjeparter.
• Er gjort opmærksom på, at jeg kan klage over behandlingen af mine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefonnummer: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.
• Er indforstået med, at det er frivilligt at underskrive denne samtykkeerklæring. Hvis jeg ikke underskriver erklæringen, vil selskabet slette mine billeder efter endt samarbejde.
• Til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke med den konsekvens, at selskabet skal slette mine oplysninger.

Hent erklæring

Pin It on Pinterest